به موجب ماده 3 تصویب نامه شماره 83983/ت52207هـ مورخ 94/6/29 هیأت محترم وزیران با موضوع ساماندهی برند و تبلیغات کالاها و خدمات ایرانی، کمیسیون ملی برند با اعضای ذیل تشکیل گردید :
وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان رییس)
نماینده تام الاختیار وزارتخانه‌ دادگستری
نماینده تام الاختیار وزارتخانه جهاد کشاورزی
نماینده تام الاختیار وزارتخانه امور خارجه
نماینده تام الاختیار وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نماینده تام الاختیار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی
نماینده تام الاختیار سازمان ملی استاندارد ایران
نماینده تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت خصوصی)
نماینده تام الاختیار اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
نماینده تام الاختیار اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران